NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA TÉMĚŘ S NULOVOU ENERGIÍ

Dle normy a národních i mezinárodních standardů se tato výstavba řadí mezi ekologicky ale i ekonomicky šetrným druhům výstavby je to optimalizovaná stavba splňující požadavek na energetické nároky, šetří náklady na provoz a  užívání. Nároky na výstavbu jsou vyšší než u běžné výstavby a to především na nároky izolací a provedení neprůvzdušnosti stavby.

Otopná soustava o nižším výkonu, využívají se již obnovitelné zdroje, vstupy primárních energií jsou nižší, dobře zateplené konstrukce, přirozené nebo řízené větrání.

Close Menu

VYPLŇTE SVÉ ÚDAJE