HLAVNÍ VÝHODY A NEVÝHODY DŘEVOSTAVEB

Hlavní výhody
– výborná tepelně-izolační vlastnost
– nižší náklady na vytápění min. 30% než
  u zděného systému
– rychlá výstavba i v zimních měsících
– větší užitná plocha místnosti při stejné
  ploše zastavění
-ekologicky šetrná výstavbaHlavní nevýhody
– zvýšený přenos zvuku v konstrukci stavby
– nižší zatížení než u zděného systému
– nutnost dodržování vybraného
  technologického systému
– vetší náročnost na realizaci
– lehká konstrukce s nižší akumulační
   schopností

Close Menu

VYPLŇTE SVÉ ÚDAJE