Postup

Nehrajeme si na zbytečné složitosti

Jakožto realizační firma si nehrajeme na zbytečné složitosti během procesu před realizací. Jsme seriózní, a proto s Vámi budeme jednat přímo. V případě že máte jen myšlenku či nápad, jak by Váš dům mohl vypadat rádi doporučíme vlastní architekty, projektanty, nebo Vám sami navrhneme funkční řešení.

Naše ceny a návrhy budou optimalizované dle vašich požadavků a možností.

Rozhodli jste se pro dřevostavbu od naší firmy? V tom případě jste na správném místě a níže uvedené informace by Vám měli alespoň trochu pomoci pochopit proces výstavby.

1.

Konzultace se stavebním úřadem

Každý investor musí být nejdříve seznámen s podmínkami, které udává příslušný stavební úřad. Jsou to především podmínky pro stavbu a vzhled rodinného domu udávaný místními regulativy na daném pozemku (sklon a tvar střechy, garáž, zastavěná plocha apod.). V případě, že klient nemá vlastní pozemek a teprve uvažuje o koupi, lze s klientem projednat vhodnost lokality a umístění pozemku pro dokonalé využití energetické nenáročnosti stavby.

2.

Cenová nabídka a konzultace

V případě zájmu o realizaci stavby naší firmou Vám nabízíme bezplatnou konzultaci o výhodách a nevýhodách dřevostaveb a o energetické náročnosti stavby.

Naším doporučeným projektantem jsme schopni zajistit tvorbu nového projektu a vypracování projektové dokumentace na úroveň pro získání stavebního povolení. Případně jsme schopni na Vámi dodanou projektovou dokumentaci vytvořit naše vlastní úpravy či doporučení. Veškeré projektové dokumentace dovolují změnu materiálu, a proto nemusíte mít strach provést změnu ve Vašem projektu. Veškerý skladební systém dále dopočítáme a aplikujeme na Vámi dodaný projekt.

Dále se klient rozhoduje a určuje, jaké budou dispozice rodinného domu a předběžný technický rozsah dodávky. Následně zpracujeme cenovou nabídku včetně dopravného a DPH a stanovíme předběžný termín realizace s ohledem na potřeby klienta.

3.

Financování

Stavby jako takové lze financovat z vlastních prostředků klienta, či prostřednictvím hypotéky, nebo jiných úvěrů. V případě financování úvěrem si musí klient vyřídit veškeré náležitosti sám, ale budeme se mu snažit napomoct, veškeré potřebné doklady s námi může konzultovat.

4.

Smlouva o budoucí smlouvě

Po předběžném souhlasu stavebního úřadu v místě staveniště uzavře klient s naší firmou smlouvu o smlouvě budoucí či smlouvu o provedení díla. Zároveň mu zdarma bude dodána kalkulace stavby. Další konzultace ohledně stavby jsou samozřejmostí.

5.

Projektová dokumentace

Při podpisu smlouvy musí být klient a dodavatel seznámen s projektovou dokumentací. Při podpisu musí být jasné, jaké budou dispozice objektu a jaký bude stupeň výstavby. V průběhu výstavby je samozřejmostí upravovat dispozice či specifikace materiálu, případné rozdíly budou konzultovány s investorem. Veškeré takto upravené specifikace budou přiloženy ke smlouvě o dílo jako dodatky s vlastní cenovou a časovou náročností přičítající se k původní smlouvě. Celý tento proces může trvat v rámci týdnů.

6.

Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

7.

Smlouva o dílo

Po vyjasnění rozsahu dodávky a ceny uzavře klient s naší firmou smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ systémového řešení, termín zhotovení spodní stavby, a další termíny týkající se samotné realizace, předběžná specifikace rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle rozsahu dodávky, způsob financování a termíny splatnosti. Firma garantuje dodržení termínů, kvalitu provedení a splnění finančního rozsahu.

8.

Spodní stavba

Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace. V případě potřeby si klient může zajistit výstavbu spodní stavby samostatně, s tím že naše firma bude provádět u všech dodavatelů kontrolu nad kvalitou. Zhotovení základové desky včetně všech přípojek trvá přibližně jeden měsíc.

9.

Příprava na zahájení výstavby

Po úspěšném převzetí staveniště či spodní stavby zahajuje naše firma přípravu na výstavbu a nákup vybraného materiálu dle specifikace klienta. Příprava na výstavbu trvá dle celkové náročnosti projektu cca 3–8 týdnů.

10.

Výstavba

Kompletní výstavba celého objektu nelze s přesností určit, ale průměrná náročnost výstavby se pohybuje kolem 2-6 měsíců. Dle předem určeného rozsahu se výstavba může protáhnout o vnitřní a vnější úpravy dle specifikací. Před nastěhováním je nutné nechat stavbu řádně zkontrolovat a minimálně 30 dní nechat ve zkušebním provozu.

11.

Předání domu

Po dokončení výstavby v daném rozsahu předává naše firma v dohodnutém termínu dřevostavbu objednavateli.

12.

Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje sám klient. Naše firma zajišťuje potřebnou konzultaci a podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.

Chceme především vyjít vstříc klientovi a jeho finančním možnostem

Naše výstavba se zaměřuje na cenu, energetickou nenáročnost a kvalitu provedeného díla.

V praxi ověřený čas od rozhodnutí až po nastěhování je cca 7-10 měsíců.

Doba je pouze orientační dle plnění součinnosti ze strany klienta.