Projekce dřevěných konstrukcí

Jakožto specializovaná firma na realizaci dřevostaveb veškeré dodané projekty kontrolujeme a navrhujeme sadu úprav či změn, abychom eliminovali chybovost či předešli uživatelským chybám při samotném užívání stavby. Navrhujeme skladby konstrukcí, provádíme tepelně technické výpočty.

Vizualizace

Chcete mít dokonalou představu jaký bude výsledný krov, přístřešek či jak vypadá skelet dřevostavby? Tak přesně to víme vždy před samotnou realizací a vy to budete vědět taky. Vizualizace ve 3D je součástí naší před realizační přípravy.

Stavební výpočty

Ne vždy veškeré problémy jsou schopni vyřešit řemeslníci na stavbě, a proto je občas nutné provést i výpočty v klidu pracovny. Provádíme výpočty tepelné techniky, prostupy tepla a krizové detaily a jejich vliv na konstrukce jako je kondenzace vlhkosti či prostupy izotermy a další specifika.